W odpowiedzi na niskie temperatury, funkcjonariusze policji z komisariatów w Świebodzicach, Strzegomiu oraz Jaworzynie Śląskiej podjęli działania mające na celu ochronę osób bezdomnych. W obliczu zimna, osoby te często poszukują schronienia w opuszczonych budynkach, co niesie za sobą ryzyko. Z tego względu, dzielnicowi przeprowadzają systematyczne kontrole takich miejsc, aby zaoferować potrzebującym wsparcie.

Nie tylko osoby bezdomne są narażone na niebezpieczeństwa związane z niskimi temperaturami. Policjanci zwracają uwagę także na osoby nietrzeźwe, które mogą przebywać na zewnątrz lub w nieogrzewanych budynkach. Funkcjonariusze apelują do społeczności o zgłaszanie przypadków osób potrzebujących pomocy.

Oprócz kontroli, policjanci z komisariatów współpracują z instytucjami pomocowymi w ramach akcji „”Zima””. Celem jest dotarcie do jak największej liczby osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających, które znajdują się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu. Funkcjonariusze informują o dostępnych noclegowniach, schroniskach oraz innych miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. Niestety, często spotykają się z oporem ze strony osób potrzebujących, które obawiają się prosić o wsparcie.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) w celu zgłaszania sytuacji osób bezdomnych. KMZB oferuje kategorię „”Bezdomność””, umożliwiającą wskazywanie miejsc, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia takich osób, konieczne jest natychmiastowe powiadomienie służb alarmowych pod numerem 112.

Magdalena Ząbek, Oficer Prasowy KPP Świdnica

Źródło: https://swidnica.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024