W ramach kampanii #ZnamTeNumery, podjęto szereg działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa seniorów. Stworzono prosty i zrozumiały algorytm postępowania w przypadku możliwego zagrożenia oszustwem. Jednocześnie, kampania ma na celu uświadomienie starszych osób oraz ich najbliższych o różnorodnych metodach oszustw, z którymi mogą się nieświadomie zetknąć.

Do projektu zaangażowano znane osobistości z serialu Telewizji Puls, takie jak Dominik Dąbrowski, Małgorzata Szeptycka i Henryk Gołębiewski, aby poprzez ich rozpoznawalność skuteczniej dotrzeć do odbiorców. Specjalny odcinek serialu „Lombard. Życie pod zastaw” poświęcono zagadnieniom związanym z zagrożeniami dla osób starszych, co ma przyczynić się do dalszej edukacji i uświadomienia problemu.

W ramach kampanii poruszane są głównie kwestie bezpieczeństwa w sieci oraz oszustwa bazujące na manipulacji i tzw. legendzie. Podstawowe założenia akcji to uświadomienie konieczności posiadania tzw. „hasła rodzinnego” – sekretnego słowa-klucza, rozpoznawanego tylko przez najbliższych, które ma potwierdzać tożsamość rozmówcy. Ponadto, seniorzy zachęcani są do zapamiętywania numerów telefonów do dzielnicowych oraz do utrzymywania listy numerów telefonów bliskich osób, na wypadek potrzeby szybkiej weryfikacji sytuacji. Ważnym przesłaniem kampanii jest również motto „sprawdzaj, nie ufaj” – w sytuacjach, gdy seniorzy mają kontakt z osobami podającymi się za pracowników banków lub innych instytucji, powinni oni przerwać rozmowę i skontaktować się z zaufanym numerem.

W celu ułatwienia dostępu do informacji oraz materiałów edukacyjnych, uruchomiona została strona internetowa kampanii, gdzie można znaleźć wszelkie potrzebne zasoby i wskazówki. Kampania #ZnamTeNumery jest przykładem kompleksowego podejścia do problemu bezpieczeństwa osób starszych, łącząc działania edukacyjne, medialne oraz bezpośrednią komunikację z seniorami.

Źródło: https://swidnica.policja.gov.pl/

Archiwum: luty 2024