W obliczu zimowych chłodów funkcjonariusze Komisariatu w Żarowie intensyfikują kontrole opuszczonych budynków i innych lokalizacji, które mogą stać się tymczasowym schronieniem dla osób bezdomnych. W ramach inicjatywy o nazwie „Zima”, policjanci wraz z przedstawicielami instytucji pomocowych dokładają wszelkich starań, aby dotrzeć do osób zagrożonych i zaoferować im niezbędną pomoc.

Podczas rutynowych obchodów, funkcjonariusze monitorują potencjalne schronienia, informując o dostępnych miejscach w noclegowniach, schroniskach, czy innych punktach wsparcia. Niemniej jednak, wiele osób w potrzebie obawia się skorzystać z proponowanej pomocy, bądź nie potrafi samodzielnie o nią poprosić.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o czujność i niezawodne informowanie policji oraz innych służb o osobach, które mogą być narażone na skrajne chłody. Przypominamy, że za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa możemy zgłaszać obserwacje dotyczące osób bezdomnych, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego działania służb. KMZB oferuje kategorię „Bezdomność”, umożliwiając użytkownikom precyzyjne wskazanie lokalizacji osób potrzebujących pomocy. Dodawanie opisów do zgłoszeń znacząco ułatwia pracę policjantom w szybkim lokalizowaniu i udzielaniu pomocy.

Nie możemy pozostać obojętni, zwłaszcza gdy życie lub zdrowie osoby jest w realnym niebezpieczeństwie. W takich przypadkach, należy jak najszybciej skorzystać z numeru alarmowego 112. Niech nasza wspólna odpowiedzialność i troska staną się wsparciem dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Źródło: https://swidnica.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024